Strona Główna
 Od autorów
 Kontakt
 Położenie Babicy
 Historia
 Miejscowości
 Kościoła
 Szkoły
 Wybitni Babiczanie
 Dominowie
    ks. B. Domino
    ks. H. Domino
    ks. J. Domino
    ks. S. Domino
    Księża Bliźniacy
 M. Jarochowska
 dr A. Kuś
 mjr dr W. Kuś
 O. B. Łubieński
 płk A. Mac
 nacz. UG  A. Mac
 ks. prałat J. Mac
 nauczyciel L. Mac
 prof. B. Piątkiewicz
 Pinińscy
 Procheńscy
 hr. gen. R. Sołtyk
 ppłk J. Szczepan
 poseł A. Szmigiel
 płk J. Wójcik
 prof. dr hab. S. Wójcik
 Ciekawe miejsca
 Dwór Babicki
 Miejsce martyrologii
 Kapliczki
 Ciekawostki
 Misteria w Babicy
 Przysiółki
 Emigracja
 Kultura ludowa
 Szlaki turystyczne
 Galeria
 Kościół parafialny
 Krajobraz Babicy
  Piękne widoki BABICA - Strona domowa

Wybitni Babiczanie


     Babica w ciągu wielu setek lat swojego rozwoju przechodziła wiele zmian. Wpływ na to jak powstała, jak się formowała kultura, obyczaje, religia mieli jej mieszkańcy. Dopiero duży przyrost ludności w XIX w. spowodował zagospodarowanie tej ziemi przez zamieszkujących tu ludzi. Wśród wielu pokoleń ludzkich, jak to w społeczności, tak również i w Babicy rodzili się ludzie którzy mieli na to wszystko wpływ - jedni większy, drudzy mniejszy. W przeciągu wielu lat w Babicy byli też tacy, którzy odnosili swoje sukcesy nie tylko na terenie, w którym zamieszkiwali, lecz ich horyzont był dużo, dużo szerszy. Byli to ludzie, którzy zajmowali stanowiska rangi państwowej, a nawet światowej,  odnosili wielkie sukcesy w na polu walki, piastowali wysokie stopnie i tytuły kościelne, wojskowe, a także i naukowe. Wszystkich tych wybitnych babiczan łączyło jedno - wielki patriotyzm, zrobienie czegoś co będzie służyć następnym pokoleniom.

      
   
                    
O rodzinie Dominów z Babicy
 

    Z genealogią jako częścią składową historii, i w jej odniesieniu do naszej własnej rodziny Dominów, zetknąłem się w 2003 r. Zbigniew Domino, nasz rodzinny literat, poeta i dziennikarz, w sposób niezwykły potrafił zmobilizować mnie do podjęcia się badań genealogiczno-historycznych nad rodzinami o tym nazwisku. Nazwisko Domino jest trudnym do etymologicznego określenia. Jedni badacze podają go jako rdzennie polskie, podając pierwsze informacje o jego pochodzeniu od Mieszka I. Inni podają że to nazwisko jest typowo włoskie. Często obok pytania co oznacza, stawiane jest kolejne: skąd się ono wzięło, skąd pochodzi nasz ród?...
 > więcej
  

    
Wspomnienie o księdzu Bronisławie Domino 
  

     Księdza Bronisława Domino poznałem w dniu pogrzebu Marii Kasprowiczowej na Herendzie tj. 17 grudnia 1968 r., ale ksiądz znał mnie już z "Tygodnika Powszechnego". Gdy usłyszał moje nazwisko rzucił mi się na szyję, witając spontanicznie. Pochodził ze wsi, był księdzem wiejskim i wiejsko wyglądał. Niby wiejski a stechnizowany, obwieszony aparatami: na jednym ramieniu aparat do zdjęć fotograficznych, na drugim do zdjęć filmowych, na szyi mały magnetofon japoński, pod płotem - motocykl. Kochał ludzi. W okresie gdy go poznałem, był kapelanem w małej wiosce Wola Bliższa koło słynnego Łańcuta u sióstr zakonnych, które prowadziły tu gospodarstwo rolne i opiekowały chorymi mieszkańcami okolicznych wsi...
 
> więcej
  
    
Wątki nieznane z życia księdza Henryka Domino
 
 

     Ksiądz Henryk Domino przez długie lata był proboszczem w parafii Rogi. Skierowany tu został w 1936 roku. Swoją posługę kapłańską w naszej miejscowości sprawował do śmierci w roku 1964. Spoczął na cmentarzu parafialnym w Rogach. Była to postać niezwykła, która dobrze zapisała się w pamięci parafian.
    Ród Dominów wywodzi się z Budziwoja (obecnie dzielnica Rzeszowa). Jak głosi podanie, protoplastą rodu był chłop z tej wsi, który zasłynął w walce z Tatarami. W nagrodę król miał mu nadać tytuł szlachecki i nazwisko Domino (łac. dominus - pan). Właśnie z Budziwoja pochodził dziadek księdza - Michał Domino (ur. w 1818 roku), który po ślubie z Katarzyną Grzebyk z Siedlisk, zamieszkał w Siedliskach. Syn Michała i Katarzyny - Antoni (urodzony w 1964 roku) poślubił Anielę Grzebyk...
 > więcej
  
            
Oksiędzu Janie Domino (14.06.1897 - 26.11.1971) - kapłanie Zakonnym Salezjanów Księdza Bosko
 

   W wielodzietnej rodzinie Antoniego Domino (1864-1924) i jego żony Anieli z domu Grzebyk (1872-1934) czterech synów zostało kapłanami: Henryk ur. w 1894 r., Jan ur. w 1897 r., Stanisław ur. w 1907 r. i Bronisław ur. w 1916 r.    
   
Księża Jan i Stanisław wybrali kapłaństwo zakonne. Zostali Salezjanami.  Ostatnie chwile swojego życia ks. Jan spędził w Jaciążku, woj. ostrołęckie, a ks. Stanisław w Oświęcimiu. I w tych miejscowościach zostali pochowani.
    Ksiądz Jan urodził się w dniu 14 czerwca 1897 r. w Babicy. Po ukończeniu szkoły powszechnej uczył się w zakładzie Księży Salezjanów w Oświęcimiu, skąd 27 sierpnia 1921 r. wstąpił do nowicjatu w Kleczy Dolnej. Pierwsze śluby złożył 29 sierpnia 1922 r. , a wieczyste 30 sierpnia 1925 r. w Krakowie. Studia filozoficzne odbywał w Krakowie w latach 1922-1925...
 
> więcej

     
   


  
  
Ksiądz Stanisław Domino (30.04.1907 - 5.09.1967), salezjański kaznodzieja, poeta, muzyk i malarz
   

    Postać księdza Stanisława Domino, zasłużonego i popularnego katechety oświęcimskich szkół z wczesnych lat powojennych jest niezapomnianą. Jest ważną postacią w galerii znaczących i pamiętanych do dziś oświęcimian.  
    Urodził się 30 kwietnia 1907 r. w Babicy, w rodzinie Antoniego Domino (01.06.1864-08.04.1924) i Anieli z domu Grzebyk (18.09.1872-11.11.1934). Starszy brat Henryk ur. 20 stycznia 1894 r. został księdzem diecezjalnym. Drugi z braci, Jan urodzony 14 czerwca 1897 r. został księdzem zakonnym w Zgromadzeniu Salezjanów. I jego śladem poszedł także Stanisław. Młodszy brat Bronisław ur. 9 lipca 1916 r. także wybrał stan kapłański i został księdzem diecezjalnym...
 > więcej

   
   


  
    
Bliźniacy w sutannach - księża Antoni i śp. Bronisław Domino
 

    Pośród kapłanów jest niewielu braci bliźniaków. Księża Antoni i Bronisław  Domino pochodzą  z   Babicy.  Na świat przyszli w dniu 9 sierpnia 1935 r. w rodzinie rolniczej średniozamożnej, Gabriela (03.01.1905 – 13.11.1975)  i Marianny  z  d. Kozioł (21.06.1910 – 28.12.1971), jako najmłodsi z czworga rodzeństwa. Najstarszy brat Stanisław (14.03.1927 – 14.08.1974) ożenił się z Ireną z d. Parus. Siostra Krystyna (06.09.1931 – 04.09.1988) wyszła za mąż za Kazimierza Rajzauera. Na całe ich życie i wybór drogi kapłańskiej bliźniaków Dominów wpływała religijno -patriotyczna atmosfera w rodzinie. Spośród licznego rodzeństwa  ich ojca, czterech stryjków wybrało stan kapłański...
 
> więcej
  
   
Maria Jarochowska z Jaroch, herb Przerowa, literatka i dziennikarka z Babicy
  

     Znaczącym dorobkiem literackim może poszczycić się Maria Jarochowska. Była ona jedną z dwóch córką byłego właściciela wsi Babicy Joachima Jarochowskiego z Jaroch h. Przerowa (1880-1950) i Marii Zofii Wiktor z Wiatrowic h. Brochwicz (03.08.1889-1944).  Jarochowscy - jako ostatni właściciele Babicy-dochowali się trójki dzieci: córek Marii i Ireny oraz syna Konstantego. Maria (potocznie nazywana Miką) została znaną literatką i dziennikarzem, o odmiennych od rodziny, wyraźnie lewicowych poglądach. Młodsza siostra Marii, Irena to popularna w Babicy Kika. Rozpoczęła studia we Lwowie. Wybuch wojny uniemożliwił ich ukończenie. Pod koniec okupacji poślubiła Antoniego Szaszkiewicza. Po wojnie mieszkali na Dolnym Śląsku, potem w Krakowie. Tam przyszły na świat ich dzieci: Maciej i Joachim. W 1969 r. opuściła Polskę i zamieszkała nad Fiordem w Norwegii. Zatrudniła się w wyuczonym zawodzie i jako pielęgniarka wykonywała ten zawód, aż do czasu przejścia na emeryturę...
 > więcej
 
  


  
  
Andrzej Kuś - profesor gimnazjalny, działacz ruchu ludowego i zrzeszenia
            

Urodził się 6 listopada 1884 roku w Babicy (pow. rzeszowski), syn Józefa i Anieli z domu Mac. Ojciec był rolnikiem, właścicielem kilkuhektarowego gospodarstwa, mającym na utrzymaniu bardzo liczną rodzinę. Po ukończeniu szkoły powszechnej w Babicy i Rzeszowie rozpoczął w 1899 roku naukę w rzeszowskim ck I Wyższym Gimnazjum, gdzie 7 czerwca 1907 roku złożył maturę. Wybitnie uzdolniony, pomimo ogromnych trudności materialnych podjął studia uniwersyteckie. Lata 1907 – 1911 to czas studiów na wydziale filozoficznym Uniwersytetu we Lwowie w zakresie filologii klasycznej. Uczęszczał na seminaria profesorów tej miary co: Kazimierz Twardowski (filozofia), Bronisław Dembiński (historia powszechna), Bronisław Kruczkiewicz oraz Tadeusz Sinko (filologia klasyczna)...
 
> więcej
    
    
Major doktor prawa Wojciech Kuś
  

     W Babicy w rodzinie Józefa i Anieli z domu Mac („spod Lip”) dnia 12 kwietnia 1892 roku urodził się ich najmłodszy syn Wojciech. Był ósmym dzieckiem w tej rodzinie. Po ukończeniu 4-klasowej wiejskiej szkoły powszechnej w Babicy, w 1903 roku rozpoczął naukę w klasie pierwszej C.K. I Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie. Uczył się pilnie i pomyślnie zdał w czerwcu 1911 roku egzamin maturalny. Studia podjął na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lwowskiego. Podczas nauki w rzeszowskim gimnazjum i lwowskich studiów pomagał mu, a także dokształcał go jego starszy o 8 lat brat Andrzej, który wykształcił się później na nauczyciela języka łacińskiego i greckiego, uzyskując tytuł dr filozofii klasycznej Uniwersytetu Lwowskiego. Brat Andrzej stał się późniejszym znanym działaczem ruchu ludowego i działaczem Zrzeszenia „WiN”...
 
> więcej
    
    
Związek Sługi Bożego Ojca Bernarda Łubieńskiego - kandydata na ołtarze z Babicą 
  

     Tak się w historii rodzinnej mi Babicy złożyło, że wieś ta ma bezpośrednie związki z dwoma Sługami Bożymi. Rodziny Dominów są spokrewnione z Błogosławionym Księdzem Józefem Kowalskim z Siedlisk, Męczennikiem z Oświęcimia, który oddał swoje młode życie dnia 4 lipca 1942 r. za to, że nie podeptał Różańca Świętego. Moja matka Zofia Domino z tzw. Dołów, jako młoda dziewczyna w dniu 5 czerwca 1933 r. uczestniczyła w prymicjach księdza Józefa, późniejszego Sługi Bożego.
Posiadamy także jako mieszkańcy Babicy historyczny związek z drugim Sługą Bożym tj. Ojcem Bernardem Łubieńskim, który oczekuje na beatyfikację.

     Urodził się 9 grudnia 1846 r. w Guzowie pod Warszawą. W 1864 r. w Anglii wstąpił do zgromadzenia zakonnego Najświętszego Odkupiciela, czyli ojców redemptorystów...
 
> więcej

     
    
Pułkownik Aleksander Mac z Babicy na historycznym szlaku, spod Lenino do Warszawy
   

     Być może tą informacją zaskoczę. Pułkownik Aleksander (Leonard) Mac rodem z Babicy, był podczas wojny dowódcą Pierwszego Samodzielnego Batalionu Kobiecego im. Emilii Plater!
Wbrew pozorom ta regularna jednostka wojskowa Ludowego Wojska Polskiego była typowym bojowym batalionem. W jej skład wchodziło: dowództwo, szkoła podoficerska, dwie kompanie piechoty, kompania ciężkich karabinów maszynowych, kompania rgppanc, pluton moździerzy, pluton rozpoznawczy, pluton łączności, pluton sanitarny, pluton saperów oraz pluton gospodarczy...
 > więcej

   
    
Antoni Mac ( 5.03.1932 - 24.04.1996 ) - Naczelnik Urzędu Gminy w Czudcu w latach 1882 -1990
 

    Ród babickich Maców wywodzi się z powszechnie szanowanej, kmiecej rodziny Kacpra ur. w 1825 r., Jana ur. 1854 r., oraz Henryka. Antoni Mac urodził się w dniu 5 marca 1932 roku w Babicy. Był drugim dzieckiem Jana Maca i Katarzyny (z domu Mac, córki Henryka Maca). Miał dwie siostry - starszą Stefanię (1930-2008) i młodszą Zofię (1934-2005). Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Babicy uczęszczał do I-go Państwowego Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie, a następnie do Liceum Ekonomicznego w Rzeszowie, w którym w 1951 r. złożył egzamin dojrzałości.
    Pracę zawodową rozpoczął w czerwcu 1951 roku jako księgowy w Zjednoczeniu Elektryfikacji Rolnictwa w Rzeszowie...
 > więcej
  
    
Wspomnienie o księdzu prałacie Janie Mac - Szambelanie Papieskim
  

     Ks. Jan Mac urodził się w Babicy w dniu 16 stycznia 1879 roku, w kmiecej, dobrze sytuowanej w Babicy rodzinie. Ojciec późniejszego księdza Mac Franciszek żył w latach 1854-1901 . Jego dziadkiem był babicki kmieć Jan. Matka Apolonia Mac zd. Sułek żyła w latach 1855-1934.
    W domu Apoloni i Franciszka oprócz księdza Jana, który był pierwszym ich dzieckiem, urodziło się jeszcze ośmioro dzieci. Pięcioro z nich zmarło niedługo po urodzeniu. W tamtym czasie umieralność wśród dzieci była duża. I spotykała w zasadzie każdą rodzinę, o czym mogłem się przekonać dokonując wielu kwerend ksiąg parafialnych...
 > więcej

    
  


  
 
Ludwik Mac (syn Jana) z Babicy organizatorem pierwszej organizacji niepodległościowej w gminie zbiorowej w Czudcu
 

    Ludwik Mac urodził się 31 stycznia 1914 r. w rodzinie Jana s. Kaspra i Marianny Pasternak c. Wojciecha oraz Marianny Warzybok c. Antoniego i Zofii Borowiec. Ukończył szkołę powszechną w Babicy. Gimnazjum w Rzeszowie. Kwalifikacje nauczycielskie zdobył w Seminarium Nauczycielskim w Rzeszowie, które ukończył w 1933 r. Pracę zawodową rozpoczął 1 września 1937 r. jako nauczyciel Szkoły Podstawowej w Gwoźnicy. Tuż przed wybuchem II wojny światowej uczył w szkole wiejskiej na Polesiu, oddalonej 40 km od Brześcia nad Bugiem. W sierpniu 1939 r. przed zajęciem tych terenów przez bolszewików został poufnie zawiadomiony, że ukraińskie antypolskie organizacje wydały na niego, jako polskiego nauczyciela, wyrok śmierci. Aby uniknąć najgorszego, natychmiast zdecydował się na niezwłoczne opuszczenie dotychczasowego miejsca zatrudnienia i  powrócił do rodzinnej Babicy... 
 
> więcej
    
     
Profesor Bronisław Piątkiewicz - nestor fotogrametrii polskiej
  

    Bronisław Stanisław Piątkiewicz ur. się 14 września 1878 r. we wsi Babica nad Wisłokiem (b. pow. Rzeszów), był synem Maksymiliana i Anny z Krzyształowiczów.
   
W latach 1890-1898 uczył się w gimnazjum klasycznym, początkowo w Rzeszowie, a potem w Chyrowie, następnie (1898-1900) studiował w Szkole Politechnicznej we Lwowie na Wydziale Inżynierii Lądowej i Wodnej (chyba kończąc 2-letni Kurs Geometrów) równocześnie studiując matematykę w Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie.

   
W latach 1899-1902 studiował nauki matematyczno-fizyczne na Wydziale Filozoficznym UJ w Krakowie, potem (w latach 1902-1903) odbył służbę wojskową, a następnie w roku 1909 wyjeżdża do Paryża na studia specjalistyczne. Przebywał tam tylko rok, wraca i składa w 1910 r. we Lwowie państwowy egzamin pedagogiczny...
 
> więcej
   
    
O sławnym rodzie Pinińskich, herbu Jastrzębiec jako byłych właścicielach Babicy
   

    Przez 130 lat od 1723 do 1853 r. Babica wraz z istniejącym od wczesnego średniowiecza do początków XVIII w. przysiółkiem (majątkiem rycerskim) Próchenka, której nazwa pochodzi od byłych właścicieli Procheńskich, należała do rodu Pinińskich. Od XVII do XX w. byli znaczącym rodem w Małopolsce, na terenie Podkarpacia oraz w regionie kujawsko-pomorskim.
   
Nazwisko tej rodziny pochodzi od nazwy włości Pinino, w ziemi dobrzyńskiej, którą za 100 grzywien kupił Andrzej „Słup” Dołęga z Wierzbicka od szlachetnej Magdaleny dnia 26.11.1379 r., syn Myślibora Dołęgi, marszałka łęczyckiego w 1335 roku, sędziego dobrzyńskiego w 1345 roku...
 
> więcej
   
       
O Babeckich, rodzie Procheńskich i najstarszych właścicielach Babicy

     

      O najstarszych rodach babickich nie zachowało się zbyt wiele informacji, ale te które przetrwały wnoszą cenne informacje o najdawniejszych dziejach Babicy oraz dawnego folwarku, zamku obronnego w Prochnej, którą Babica wchłonęła dopiero na początku XVII w. Ziemie te od najdawniejszych czasów należały do województwa sandomierskiego, w jego zaś granicach do powiatu pilzneńskiego. Kiedy została założona Babica dokładnie nie wiadomo.
    
 Podawana w „Encyklopedii Staropolskiej” Zygmunta Glogera data istnienia Babicy już w 1136 r. nie znajduje potwierdzenia w źródłach historycznych. Brak pewności, że to chodzi o naszą Babicę, pod Rzeszowem. Podobnie nie znajduje potwierdzenia podawana informacja, m.in. przez Stanisława Kłosa w wydawnictwie „Rzeszów, Głogów Małopolski, Tyczyn, Błażowa i okolice” (Wydawnictwo: P.U.W. „Roksana” Sp. z o.o. Krosno, 1998 r. str. 184), że Babica wymieniana jest w 1392 r. i należała do Zawiszy Czarnego...
 > więcej

   
     
O hrabim Romanie Sołtyku cesarsko-królewskim generale, byłym właścicielu Babicy

  

      Na terenie najstarszej części cmentarza parafialnego w Czudcu, tuż obok obecnej kaplicy cmentarnej, którą stanowi były kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina, w grupie najstarszych zabytkowych, kamiennych nagrobków, znajduje się mogiła hrabiego Romana Sołtyka, generała - majora armii austriackiej. Na nagrobku zachowało się epitafium o treści: ”D.O.M.  TU ZŁOŻONE SĄ ZWŁOKI HRABIEGO ROMANA SOŁTYKA C.K. JENERAŁA ZMARŁEGO 1 MAJA 1873 W 52 ROKU ŻYCIA SWEGO KTÓREGO NIEODŻAŁOWANY ZGON STROSKANA ŻONA I CÓRKA OPŁAKUJĄ”.
    
 Roman Sołtyk urodził się w 1820 r. w Główczynie na terenie Królestwa Polskiego. Był synem Romana, generała brygady artylerii Wojska Polskiego i Konstancji Heleny z Moszczyńskich (I voto Stadnickiej). Po wyjeździe ojca na emigrację oraz po konfiskacie majątków w Królestwie Polskim, za jego udział w powstaniu listopadowym...
 > więcej

   
    
Podpułkownik Józef Szczepan (1885-1936) - zapomniany bohater z Babicy
  

      Razem z Piłsudskim czy Rydzem-Śmigłym członek Rady Pułkowników Legionów Polskich, adiutant i zaufany oficer Hallera, dowódca kilku pułków piechoty. Pochodził z Babicy. Odkrywamy niezwykłe dzieje Józefa Szczepana.
     
Teczkę z materiałami o Józefie Szczepanie Kazimierz Wcisło, pasjonat historii z Rzeszowa, kompletował dwa lata. Jeździł po kraju, dociekał, szukał w wojskowych archiwach. Pozyskiwanie informacji nie przychodziło łatwo. – Nawet w Babicy, gdzie Szczepan się urodził, pytano: kto to był? – wspomina Kazimierz Wcisło.
      Był nietuzinkowym żołnierzem, oficerem, którego wojaczka przypadła na czas burzliwych i doniosłych wydarzeń. I wojna światowa, odzyskanie suwerenności przez Polskę, wreszcie wojna z bolszewikami
...
 > więcej

   
    
Antoni Szmigiel były poseł Sejmu Ustawodawczego 1919-1922 oraz I kadencji 1922-1927, prawnik i działacz ludowy
  

     Antoni Szmigiel urodził się w Babicy, 12 maja 1884 roku w rodzinie chłopskiej, Kaspra i Agnieszki z Żelaznych, kobiety bardzo religijnej i która praktycznie poświęciła się wychowaniu dzieci. W domu panowała atmosfera wzniosłego patriotyzmu. Ojciec-sympatyk i zwolennik ks. Stojałowskiego, prenumerował „Wieniec” i „Pszczółkę”. Od najmłodszych lat przejawiał zainteresowanie problematyką życia wiejskiego. Przyroda nastręczała mu rzeczy ciekawych i czyniła okazje do jej poznawania. Wiele dobrego w ukształtowanie jego charakteru wniósł katecheta szkoły ludowej z Czudca ks. Leon Wiebeszczański, który był wikariuszem w czudeckiej parafii w latach 1889-1891 a także Tomasz Krzyś nauczyciel historii Polski i hodowli pszczół, oraz ks. Jan Kozak organizator pierwszych jasełek w Czudcu. Jak później powiedział, to religia wpłynęła na rozwój jego umysłowości i wyobraźni...
 > więcej
   
    
Pułkownik Jan Wójcik - czyli "Wuj Adam"
  

   Jan Wójcik wszedł do mojej pamięci jako niezwykły człowiek. Jego sylwetka wywarła bowiem na mnie nie zapomniane wrażenie. Typowa męska sylwetka, niezwykle miły głos oraz znacząca łysizna – tak wspominam po latach człowieka, o którym nigdy by mi się zapewne nie przyśniło, że podczas tworzenia się odrodzonego państwa polskiego i okupacji hitlerowskiej, odegrał tak znacząca rolę. Nie byłem świadom, że mam kontakt z bohaterskim dowódcą, oficerem Wojska Polskiego w stopniu pułkownika, a zarazem członkiem byłego ruchu oporu, odznaczonym Krzyżem „Virtuti Militari” V klasy oraz czterokrotnie Krzyżem  Walecznych. Stąd też przybliżenie jego biografii  traktuję jako spłacenie długu wdzięczności i wpisanie do naszej pamięci jego niezwykłej postaci...
 
> więcej
    
   
Wspomnienie o profesorze Sylwestrze Wójciku z Babicy
 
  

     W dniu 29 maja 2005 roku w wieku siedemdziesięciu pięciu lat zmarł prof. zw. prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr hab. Sylwester Wójcik. Wybitny cywilista i współtwórca środowiska naukowego prawników Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu i jej filii w Rzeszowie. Niezwykłość jego sylwetki najlepiej chyba przedstawił Mariusz Załucki z Uniwersytetu rzeszowskiego, pisząc o odejściu Wójcika: „Odszedł mój Mistrz i Nauczyciel, Wielki Uczony...” . Społeczność akademicka, a także mieszkańcy Babicy, gdzie profesor się urodził i corocznie w okresie wakacji przyjeżdżał do rodziny przyjęła informację o jego śmierci z niezwykłym smutkiem.
     Profesor Sylwester Wójcik urodził się 14 marca 1931 r. w Babicy, w rodzinie Ignacego i Ludwiki z domu Mac, która od wielu lat związana była z rolnictwem. Ojciec był związany z ruchem ludowym, a w te rodzinie zawsze panował kult solidnej pracy...
 
> więcej
  
  


  

Copyright by Michał Mac