Strona Główna
 Od autorów
 Kontakt
 Położenie Babicy
 Historia
 Miejscowości
 Kościoła
 Szkoły
 Wybitni Babiczanie
 Dominowie
    ks. B. Domino
    ks. H. Domino
    ks. J. Domino
    ks. S. Domino
    Księża Bliźniacy
 M. Jarochowska
 dr A. Kuś
 mjr dr W. Kuś
 O. B. Łubieński
 płk A. Mac
 nacz. UG  A. Mac
 ks. prałat J. Mac
 nauczyciel L. Mac
 prof. B. Piątkiewicz
 Pinińscy
 Procheńscy
 hr. gen. R. Sołtyk
 ppłk J. Szczepan
 poseł A. Szmigiel
 płk J. Wójcik
 prof. dr hab. S. Wójcik
 Ciekawe miejsca
 Dwór Babicki
 Miejsce martyrologii
 Kapliczki
 Ciekawostki
 Misteria w Babicy
 Przysiółki
 Emigracja
 Kultura ludowa
 Szlaki turystyczne
 Galeria
 Kościół parafialny
 Krajobraz Babicy
  Piękne widoki BABICA - Strona domowa

Kapliczki przydrożne w Babicy


    Kapliczki w Babicy są szczególnym miejscem, stanowiące obraz tego co dla tutejszej ludności jest najważniejsze życiu religijnym i kulturalnym. Okoliczność w jakich powstawały była różna. Swoisty charakter ma nie tylko usytuowanie kapliczki, ale to dlaczego została wzniesiona. Okoliczności ich powstawania były różne, ale wszystkie łączy to, że budowano je aby upamiętnić ważne wydarzenie, otrzymane łaski od Boga, upamiętnienie czegoś nadzwyczajnego. Kapliczki te sytuowane są najczęściej przy głównej drodze, by były widoczne dla wszystkich, oraz by każdy mógł w chwili zadumy oddać cześć temu niezwykłemu miejscu poświęconemu bliższej łączności oraz kontaktem z Maryją i Jezusem Chrystusem. Kapliczki są obdarowane wielką czcią i szacunkiem przez Babiczan. Ludzie często chodzą się tu modlić, szczególnie słynne są "Majówki", a przechodząc obok czynią znak Krzyża, by pokłonić się temu niezwykłemu miejscu. Fundatorzy kapliczek starają się wybudować je jak najładniej. Każda kapliczka oddaje część "swojemu" patronowi. Najczęściej jednak wznoszono kapliczki ku czci Maryi i jej syna Jezusa Chrystusa.

      
  
                  


  
    
Kamienny posąg - figura Św. Jana Nepomucena na Wisłoczance 
 

     Przedstawiona z lewej figura Św. Jana Nepomucena znajduje się przed przystankiem autobusowym Wisłoczanka, na terenie miejscowości Zarzecze. Została zbudowana w 1774 roku. Wybudowana w stylu barokowym została ufundowana przez Józefa Pinińskiego, ówczesnego właściciela Babicy i Zarzecza. Na monumencie znajduje się kamienna rzeźba św. Jana Nepomucena z herbem "Jastrzębiec" na cokole. Herb ten widzimy na fotografii z prawej strony. Cala kapliczka zbudowana jest z betonu. W 2007 roku kamienny posąg był poddany konserwacji przez Pracownię Konserwacji Zabytków Romana Dawidziaka z Rzeszowa.

   
                                                                                                                             
Kapliczka Matki Bożej na posesji rodziny Niedziałków
 

     Kapliczka którą oglądamy na zdjęciu, znajduje się na posesji rodziny Niedziałków, znajdującej się przy głównej szosie. Wybudowana została na małym wzgórku, przed domem. Kapliczka przedstawia postać Maryi. Zbudowana z betonu, monument wykonany z małych okrąglaczków. Upiększają ją kwitnące przez cały okres wiosenno-letni kwiaty i krzewy.
       


   
  
Kapliczka
na posesji rodziny Szczepan
 

    Przedstawiona na zdjęciu kapliczka znajduje się na posesji rodziny Szczepan. Została zbudowana 16 maja 1886 roku. Fundatorami tej kapliczki są Agnieszka i Jan Szczepan - co możemy odczytać na dolnym monumencie kapliczki Kapliczka ta znajduje się przy głównej drodze. Zbudowana jest z betonu, w której za szybą znajdują się figury Maryi i Jezusa. Na szczycie kapliczki Krzyż. Kapliczka ta jest miejscem spotkań modlitewnych okolicznych mieszkańców, szczególnie w miesiącu maju.
   


      
Kapliczka na posesji rodziny Domino
 

     Kapliczka ta, przedstawiona na zdjęciu znajduje się na posesji Jolanty i Stanisława Domino. Została zbudowana przed własnym budynkiem - dwieście metrów od głównej drogi. W kapliczce tej znajduje się drewniana rzeźba Chrystusa Frasobliwego. Na wierzchołku kapliczki Krzyż.  


  
  
Kapliczka na posesji rodziny Herian
 

       Kapliczka ta znajduje się na rodzinnym placu rodziny Maców, a obecnie należącej do rodziny Herian. Kapliczka została zbudowana tuż obok głównej drogi na niewielkim wzgórku. Wybudowana z betonu, w środku znajdują się figurki Maryi. Wierzchołek kapliczki zakończony wmurowanym z betonu Krzyżem. Kapliczka wokoło otoczona drewnianym płotem.
 

     
Kapliczka na posesji rodziny Uliasz
 

    Kapliczka widoczna na zdjęciu znajduje się na posesji rodziny Uliasz, tuż przy głównej drogi. Należy ona do jednej z najstarszych kapliczek w Babicy. Wybudowana z cegły, w środku znajdują się figurki i obraz Maryi. Obok jeszcze nie tak dawno rosły dwie okazałe lipy.
        
Kapliczka
na posesji rodziny Borowiec
 

       Kapliczka ta znajduje się w centrum Babicy, tuż obok skrzyżowania do Lubeni, na posesji Danuty i Ryszarda Borowiec. Kapliczka została przebudowana przez obecnych właścicieli. Poprzednia została zdewastowana przez nieznanych sprawców. Została zbudowana w 1914 r. przez rodziny tragicznie zmarłych mieszkańców Straszydla. W 1913 r. kilku ludzi wybierało się do Ameryki wraz z odprowadzającymi ich znajomymi do stacji kolejowej w Babicy. Miało to miejsce 30 marca 1913 r. Wisłok wezbrał. Przeciążona łódź przechyliła się i silny nurt porwał pasażerów. Walka z żywiołem była bezskuteczna. Zginęło 13 ludzi. Zbudowana kapliczka jest z palonej cegły, u góry zakończona Krzyżem. W środku znajdują się figurki Pana Jezusa i Maryi.


     
Kapliczka Matki Boskiej Fatimskiej na Dziale
 

    Kapliczka ta została wybudowana na Dziale przez jej mieszkańców jako wotum wdzięczności za otrzymane łaski. Znajduje się około pół kilometra od krzyżówki na cmentarz. Wybudowana została w czerwcu 1999 roku na pamiątkę nawiedzenia obrazu Matki Bożej Fatimskiej oraz 2000 lat wiary - co widzimy na wmurowanej  tablicy pamiątkowej. Figura Matki Boskiej Fatimskiej znajduje się na monumencie betonowym. Do kapliczki ułożony jest chodnik z kostki, wokoło umieszczone ławeczki. Dla mieszkańców Działu jest to ich szczególne miejsce.

       
  
  
   


 
   
Pomnik "Grunwaldu"
 

    Jest to kapliczka ze 100-letnią historią. Została zbudowana przez mieszkańców Babicy w 500-ną rocznicę zwycięskiej bitwy pod Grunwaldem. Wybudowana z kamienia. Na górze wmurowano duży żelazny Krzyż. Ta kapliczka ma nieco odmienny charakter, przypominający pomnik. Oddaje cześć poległym którzy toczyli walkę w tej słynnej bitwie. Świadectwem wiary jest umocowany Krzyż. Kapliczka znajduje się tuż za centrum, przy głównej drodze w kierunku Czudca, przed budynkiem leśnictwa. 
      


  
  
Posąg Św. Józefa przy byłym dworze babickim
 

          Na zdjęciach posąg św. Józefa z Dzieciątkiem. Kamienna figura św. Józefa znajduje się na wysokim słupie obok wjazdu do byłego babickiego dworu, dziś Domu Pomocy Społecznej. Posąg ten został ufundowany przez hrabiego Józefa Pinińskiego - byłego właściciela Babicy i Zarzecza. Figura skierowana jest tyłem do głównej drogi, z racji tego że dawniej drogi prowadziły "od dworu do dworu" a ta droga biegła z drugiej strony.
   
     
Figurka Matki Boskiej nad źródełkiem
 

    Na zdjęciu prezentujemy figurę Matki Bożej na terenie posiadłości podworskiej. Znajduje się pośrodku źródełka w parku. Figura wotywna zbudowana z fundacji właściciela Babicy Joachima Jarochowskiego jako wotum dziękczynne po urodzeniu się pierwszego dziecka - córki Marii. Przedstawia Matkę Bożą Niepokalanie Poczętą. Pod figurą data: 04.03.1917 roku   


  

Copyright by Michał Mac