Strona Główna
 Od autorów
 Kontakt
 Położenie Babicy
 Historia
 Miejscowości
 Kościoła
 Szkoły
 Wybitni Babiczanie
 Dominowie
    ks. B. Domino
    ks. H. Domino
    ks. J. Domino
    ks. S. Domino
    Księża Bliźniacy
 M. Jarochowska
 dr A. Kuś
 mjr dr W. Kuś
 O. B. Łubieński
 płk A. Mac
 nacz. UG  A. Mac
 ks. prałat J. Mac
 nauczyciel L. Mac
 prof. B. Piątkiewicz
 Pinińscy
 Procheńscy
 hr. gen. R. Sołtyk
 ppłk J. Szczepan
 poseł A. Szmigiel
 płk J. Wójcik
 prof. dr hab. S. Wójcik
 Ciekawe miejsca
 Dwór Babicki
 Miejsce martyrologii
 Kapliczki
 Ciekawostki
 Misteria w Babicy
 Przysiółki
 Emigracja
 Kultura ludowa
 Szlaki turystyczne
 Galeria
 Kościół parafialny
 Krajobraz Babicy
  Piękne widoki BABICA - Strona domowa

Galeria
 

     Babica słynie z pięknego krajobrazu. Bardzo ciekawe ukształtowanie terenu spowodowało, że wiele osób często tutaj przyjeżdża aby zrelaksować się na łonie natury. W tym artykule chcemy pokazać ten piękny wizerunek Babicy. Ze względu na duże bogactwo i liczność fotografii artykuł został podzielony na poszczególne tematy: kościół parafialny, krajobraz Babicy, oraz piękne widoki.

     
   
    

Kościół parafialny
  

                        
                         Kościół od strony parkingu       Księża: ks. prałat Józef  Trzeciak                    Prezbiterium
                                                                                         i ks. Antoni Domino
  
 > więcej

     
  
Krajobraz Babicy
 

                       
                        Dział z widokiem na cmentarz          Centrum wsi z widokiem na                   Widok tzw. Góry
                                                                                               kościół i szkołę

 
> więcej
  
   

Piękne widoki
  

                       
                     Babica - Dół widoczna z Lubeni.           Widok części Działu z              Krajobraz Działu z Maternówki
                        Z prawej na pierwszym planie                         Lubeni                                         
                     kościół pw. Św. Urszuli w Lubeni      
              
 
> więcej

Copyright by Michał Mac