Strona Główna
 Od autorów
 Kontakt
 Położenie Babicy
 Historia
 Miejscowości
 Kościoła
 Szkoły
 Wybitni Babiczanie
 Dominowie
    ks. B. Domino
    ks. H. Domino
    ks. J. Domino
    ks. S. Domino
    Księża Bliźniacy
 M. Jarochowska
 dr A. Kuś
 mjr dr W. Kuś
 O. B. Łubieński
 płk A. Mac
 nacz. UG  A. Mac
 ks. prałat J. Mac
 nauczyciel L. Mac
 prof. B. Piątkiewicz
 Pinińscy
 Procheńscy
 hr. gen. R. Sołtyk
 ppłk J. Szczepan
 poseł A. Szmigiel
 płk J. Wójcik
 prof. dr hab. S. Wójcik
 Ciekawe miejsca
 Dwór Babicki
 Miejsce martyrologii
 Kapliczki
 Ciekawostki
 Misteria w Babicy
 Przysiółki
 Emigracja
 Kultura ludowa
 Szlaki turystyczne
 Galeria
 Kościół parafialny
 Krajobraz Babicy
  Piękne widoki BABICA - Strona domowa

Krajobraz Babicy   << poprzednie              następne  >>       
     

             


   

                       
                   Dział z widokiem na cmentarz          Centrum wsi z widokiem na                   Widok tzw. Góry
                                                                                                kościół i szkołę
            

                            
                  Krajobraz Babicy widziany z        Wzgórza babickie nad centrum      Krajobraz doliny Wisłoka oraz
                                          Lubeni                                                  wsi                                     wzniesień na tzw. Górze
  

                        
                      Widok Góry z mostu nad                       Krajobraz Działu                       Las państwowy na Dziale
                                         Wisłokiem       
   

                        
                                     Wisłok                                         Wąwóz z Dołu                Krajobraz wąwozu z zadrzewieniem
                                                                                                                                               tworzącym "swoisty parasol"
                                      
   

                          
                     Widok lasu - z typowa florą         Widok buczyny karpackiej w          Widok Działu oraz zagajnika
                                      tego terenu                                 lesie państwowym                                     Słociny
        

                          
                      Krajobraz tzw. Dołu z widokiem              Tory kolejowe wraz z              Krajobraz części centrum wsi
                                        na Lubenię                        przejeżdżającym szynobusem                        i Działu
       

                       
                             Pejzaż pól na Dole                   Widok pól uprawnych od              Krajobraz Góry z przysiółka
                                                                                        strony tzw. Babiej Góry                               Przylasek
            

                        
                  Widok na Babicę z Wyżnego         Widok centrum i częściowo        Widok z mostu nad Wisłokiem
                                                                                         wznoszącego się Działu               na Dział, z lewej widoczny
                                                                                                                                                    Zespół Szkół w Babicy
  

                                                                
                                                                                  Krajobraz Działu II tzw.                     
                                                                                               Grochowicznej    

   

     

Copyright by Michał Mac