Strona Główna
 Od autorów
 Kontakt
 Położenie Babicy
 Historia
 Miejscowości
 Kościoła
 Szkoły
 Wybitni Babiczanie
 Dominowie
    ks. B. Domino
    ks. H. Domino
    ks. J. Domino
    ks. S. Domino
    Księża Bliźniacy
 M. Jarochowska
 dr A. Kuś
 mjr dr W. Kuś
 O. B. Łubieński
 płk A. Mac
 nacz. UG  A. Mac
 ks. prałat J. Mac
 nauczyciel L. Mac
 prof. B. Piątkiewicz
 Pinińscy
 Procheńscy
 hr. gen. R. Sołtyk
 ppłk J. Szczepan
 poseł A. Szmigiel
 płk J. Wójcik
 prof. dr hab. S. Wójcik
 Ciekawe miejsca
 Dwór Babicki
 Miejsce martyrologii
 Kapliczki
 Ciekawostki
 Misteria w Babicy
 Przysiółki
 Emigracja
 Kultura ludowa
 Szlaki turystyczne
 Galeria
 Kościół parafialny
 Krajobraz Babicy
  Piękne widoki BABICA - Strona domowa

Od autorów
  

   Serwis internetowy "BABICA - TA ZIEMIA NIE JEST NAM OBCA" to efekt naszej kilkuletniej pracy. Jako autorzy stawiający przed sobą cel opracowania strony internetowej o Babicy, doskonale zdawaliśmy sobie sprawę z trudności na jakie napotkamy. Wbrew pozorom, dość ciężko było nam dotrzeć do najstarszych informacji źródłowych o tej naszej, powszechnie znanej, podrzeszowskiej miejscowości oraz jej byłych posiadaczy. W archiwach nie zachowywało się zbyt wiele informacji. Te co ocalały, to tylko szczątkowe wiadomości. Historycy, jak dotychczas nie zainteresowali się bliżej przeszłością tej, czy okolicznych miejscowości. Ale wbrew temu, dotarliśmy do wielu interesujących szczegółów historycznych, które prezentujemy.

 

    W zakładce „Wybitni Baliczanie” zaprezentowaliśmy sylwetki księży Dominów: Bronisława, Henryka, Jana i Stanisława oraz księży bliźniaków- śp. Bronisława i Antoniego. Przybliżyliśmy postacie: ks. prałata Jana Maca, prof. UJ Sylwestra Wójcika, posła Antoniego Szmigla, gen. Romana hr. Sołtyka, pułkowników Wojska Polskiego: Jana Wójcika i Aleksandra Maca, dr Andrzeja Kusia, oczekującego na beatyfikację ojca Zakonu Redemptorystów - Sługę Bożego o. Bernarda Łubieńskiego, pisarkę Marię Jarochowską, nauczyciela Ludwika Maca, naczelnika Urzędu Gminy w Czudcu Antoniego Maca, a także przekrojowo historie trzech rodów: ród Procheńskich - jako najstarszych właścicieli Babicy i majątku rycerskiego Prochna, ród Pinińskich - jako byłych właścicieli Babicy w okresie 130 lat oraz ród Domino, jako jeden z rodów zamieszkujących w Babicy od ok. 1890 r.

    Zaprezentowane sylwetki to tylko niektóre z wielu, które zasługują naszym zdaniem na szersze spopularyzowanie i opublikowanie. Wspomnieć należy o zasłużonych dla miejscowej społeczności takich rodach jak: Mace, Szczepany, Pasternaki, Zielińscy, Wójciki, Kusie, Sitki, Buże, Bałchany, Niedziałki, Jurzysty, Biedy, Nowaki, Zięby, Szajny, Półchłopki i wiele innych. W chwili obecnej nieznane są nam bliższe ludzkie losy Aleksandra Maca wicekonsula RP w Essen, ks. kapelana Stanisława Zielińskiego, który przez 20 lat, w okresie międzywojennym był kapelanem Wojska Polskiego, Józefa Niemirowskiego s. Konstantego, ur. 15.06.1911 r. złapanego podczas przekraczania granicy z Węgrami, osadzonego w więzieniu w Sanoku i zamordowanego przez Niemców w Tarnawie Dolnej, pod Leskiem w dniu 3 lipca 1940 roku w lesie na tzw. „Gruszce”, członka ruchu oporu Aleksandra Pasternaka ur. 11.08.1913 r. rozstrzelanego podczas pacyfikacji Staroniwej w 1943 roku, czy wreszcie Ignacego Zielińskiego urodzonego w Babicy 31.07.1888 r. żołnierza armii austriackiej, zesłanego na Syberię.

   Osobną kartę w naszej pamięci stanowią legioniści z rodzin Szczepanów: Jan, Józef, Franciszek i Stanisław, a także nauczyciel – członek tajnego nauczania, żołnierz września 1939 r. i uczestnik frontowych walk nad Nysą w 1945 r. Aleksander Szczepan. Wiemy, że w Legionach Franciszek Pasternak dosłużył się stopnia sierżanta. Stanisław Sitek był ojcem chrzestnym sztandaru dla szkoły podstawowej w Czudcu i „dobrodziejem” tamtejszego kościoła parafialnego. Stanisław Płodzień były kierownik szkoły podstawowej był żołnierzem 2 Armii Wojska Polskiego. Uczestniczył w walkach nad Nysą, Szprewą i pod Budziszynem. Honorowym Obywatelem Rzeszowa jest prof. Stanisław Kuś. Te osoby zasługują według naszej oceny na to, aby zebrać o nich i najbliższych rodzinach bliższe informacje i opracować, choćby formie krótkich biografii, do czego rodziny babickie zapraszamy.
    

ZACHOWAJMY ICH W NASZEJ PAMIĘCI

    Szerszego i wnikliwego opracowania wymagają także lata ostatniej wojny. Z jednej strony wystąpiła wzmożona działalność organizacji niepodległościowych, w ramach zorganizowanego ruchu oporu, ale z drugiej strony nie obeszło się bez ofiar. Czas już zapewne wygoił rany. Ale przecież tamte wydarzenia jeszcze żyją, szczególnie w pamięci najstarszych mieszkańców. Celowym było by ich udokumentowanie. Pomimo tylu lat nie zostały udokumentowane ofiary zamordowane w lesie, przy skrzyżowaniu szos do Wyżnego i Czudca. Tych 50 ludzkich ofiar, których szczątki znajdują się w kwaterze wojskowej, na terenie cmentarza komunalnego w Sanoku, jest wciąż bezimiennych.

    Do opracowywania naszej strony internetowej sięgnęliśmy do wszelkich możliwych do uzyskania źródeł drukowanych, wydawnictw książkowych i monograficznych, prac magisterskich i licencjackich, herbarzy, starodruków, roczników czasopism regionalnych, informacji, dokumentów i fotografii, które uzyskaliśmy od wielu rodzin. Część z nich zaprezentowaliśmy bezpośrednio w poszczególnych tekstach. Jednakże poczuwamy się do obowiązku, aby wyrazić swoje podziękowanie i uznanie pod adresem tych osób z których opracowań i fotografii skorzystaliśmy. Są to m.in.: Józef Ambrozowicz, Maria Bałchan, Agnieszka Bogaczyk, Tomasz Dziurawiec, Piotr Haszczyn, Krystyna Hojny, Józef Iskrzycki, Julian Kania, Czesław Kamela, Cezary Kassak, Stanisław Kłos, Bogusław Kotula, Anna Kowalska, Stanisław Kowalski, Adam Kulczycki, Jaromir Kwiatkowski, Antoni Lubelczyk, Gustaw Leńczyk, Marta Nikiel, Józef Niedziela, Anna Oliwińska-Wacko, Grzegorz Ostasz, Franciszek Mac, Władysława Płodzień, Tadeusz Poźniak, Jerzy Piniński, Magdalena Prucnal, Kinga Pomes, Jerzy Piórecki, Mirosława Radłowska-Kulczycka, Barbara Rajzauer, Kinga Trygar, Franciszek Sagan, Janusz Słyś, Stanisław Styś, Maciej Szaszkiewicz, Ryszard Wacko, Kazimierz Wcisło, Zbigniew K. Wójcik, Aleksander Zarczyński, Mariusz Załucki, Marian Złotek oraz wielu innych, niewymienionych z nazwiska.

WYMIENIONYM I NIEWYMIENIONYM - SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

  
    Ponadto sięgnęliśmy do wybranych informacji i fotografii zamieszczonych na ogólnie dostępnych stronach internetowych: Starostwa Powiatowego w Strzyżowie, Urzędów Gmin w Czudcu i Niebylcu, Lokalnej Grupy Działania C.K. Podkarpacie-Czudec , parafii rzymsko – katolickich: w Babicy pw. Dobrego Pasterza, w Czudcu pw. Świętej Trójcy, w Niebylcu pw. Znalezienia Krzyża Świętego, w Połomi pw. św. Mikołaja, w Lutczy pw. Wniebowzięcia NMP, oraz w Szufnarowej pw. Matki Bożej Ostrobramskiej, a także szkół i różnych instytucji z naszego terenu, posiadających swoje strony internetowe.

    Na zakończenie pragniemy zwrócić się raz jeszcze do naszych internatów, do babickich rodaków- udostępnijcie nam posiadane stare dokumenty, fotografie rodzinne, wspomnienia po dziadkach czy rodzicach. Swoje słowa kierujemy także do Polonusów – Baliczan i ich rodzin rozsianych po całym świecie, w tym w krajach amerykańskich. Podzielcie się z nami swoimi uwagami o przedstawionych informacjach, o swoim życiu. Szczególnie apelujemy o stare fotografie i zachowane dokumenty. Naszym dążeniem jest, aby zaprezentowana strona internetowa „żyła”, aby w przyszłości wspólnym sumptem została opublikowana w formie książkowej. (Stąd też ewentualne wsparcie finansowe, które zasili nas w tej szlachetnej inicjatywie, uważamy za celowe).  

 

 

            Zdzisław Domino                            
Michał Mac
                                               


     
     
      
 

Copyright by Michał Mac