Strona Główna
 Od autorów
 Kontakt
 Położenie Babicy
 Historia
 Miejscowości
 Kościoła
 Szkoły
 Wybitni Babiczanie
 Dominowie
    ks. B. Domino
    ks. H. Domino
    ks. J. Domino
    ks. S. Domino
    Księża Bliźniacy
 M. Jarochowska
 dr A. Kuś
 mjr dr W. Kuś
 O. B. Łubieński
 płk A. Mac
 nacz. UG  A. Mac
 ks. prałat J. Mac
 nauczyciel L. Mac
 prof. B. Piątkiewicz
 Pinińscy
 Procheńscy
 hr. gen. R. Sołtyk
 ppłk J. Szczepan
 poseł A. Szmigiel
 płk J. Wójcik
 prof. dr hab. S. Wójcik
 Ciekawe miejsca
 Dwór Babicki
 Miejsce martyrologii
 Kapliczki
 Ciekawostki
 Misteria w Babicy
 Przysiółki
 Emigracja
 Kultura ludowa
 Szlaki turystyczne
 Galeria
 Kościół parafialny
 Krajobraz Babicy
  Piękne widoki BABICA - Strona domowa

Historia


     Dzieje Babicy są związane z jej położeniem, dlatego też osiedlanie się na tej ziemi pierwszych ludzi odbywało się prawdopodobnie jeszcze za czasów Mieszka I. Bardzo ciekawe ukształtowanie terenu z dużymi widokami, oraz położenie przy trasie na południe przez którą odbywał się ruch tranzytowy, spowodowało szybkie osadnictwo na tym terenie europy. „Encyklopedia Staropolska” Zygmunta Glogera podaje istnienie Babicy już w 1136 r., co świadczy że nawet okoliczne większe i bogatsze w historię i kulturę miasteczka formowały się później. Dowodem śladów istnienia człowieka w tej okolicy są choćby odnajdywane przedmioty których używał w tamtym okresie. Historia miejscowości ukształtowana przez ludzi, który w tu żyli, mieszkali, uprawiali ziemię, zmieniali ją pod własne potrzeby. Istnienie ich związane było nie tylko z ich kulturą i religią.

 
    Publikacja o historii Babicy ze względu na jej bogactwo i unikatowość został podzielony na trzy główne wątki: historię miejscowości i jej ukształtowanie się, historię powstania parafii - czyli spełnienie marzenia wielu pokoleń i wybudowaniu kościoła w parafialnego Babicy, oraz historię szkoły podstawowej.
     


                   
"Baba, czyli bóstwo" - krótki zarys dziejów Babicy na tle okolicznych miejscowości
 

    Babica, duża przedrzeszowska miejscowość, w powiecie strzyżowskim. Położona jest w wąskiej dolinie Wisłoka, tworząc tu tzw. " Bramę Babicką". Wisłok stanowi naturalną granicę pomiędzy Pogórzami: Ciężkowickim, a Dynowskim. Obszar na terenie którego jest położona to koryto dawnej Prawisły, która to narodziwszy się po ostatnim zlodowaceniu płynęła właśnie tędy, w kierunku Morza Czarnego. Interesująca jest jej przeszłość historyczna.
  Najdawniejsze ślady istnienia człowieka w tej okolicy pochodzą z tzw. młodszej epoki kamienia – neolitu, który trwał od ok. 5 tys. do 1.8 tys. lat p.n.e. Żyjący wówczas człowiek szukał pożywienia, uprawiał już rolę. Ciepły klimat umożliwiał osadnictwo. Na terenie Babicy odkryto z tego okresu cztery znaleziska, z których trzy znajdują się w zbiorach rzeszowskiego Muzeum Okręgowego...
 
> więcej
      
    
Historia i dzień dzisiejszy Parafii pw. Dobrego Pasterza w Babicy
 

     Dzieje  Babicy jako samodzielnej osady, wsi czy gromady (co miało miejsce w okresie międzywojennym) są nierozerwalnie związane z dziejami parafii w Czudcu. Przez kilka wieków mieszkańcy Babicy podążali do czudeckich świątyń. Od XIV w. do drewnianego kościoła pod wezwaniem św. Marcina, który był położony na czudeckim wzgórzu, na miejscu którego znajduje się obecny kościółek na starym cmentarzu. Jednakże myśl o tym, aby w Babicy powstała samodzielna parafia rodził się wśród Babiczan od dawna. Choć nadmienić tu należy, że od dziesięcioleci bardzo niechętni byli w tym zakresie proboszczowie z Czudca, i nie zezwalali na powstanie nowych kościołów, czy też parafii. Istnienie jednej dużej i prężnej parafii stanowiło dla nich istotny dochód. Istniał też przez wieki jeden wspólny cmentarz...
 > więcej

   
      
Historia szkoły podstawowej - Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Babicy
 

      Istnienie szkoły, Babica zawdzięcza proboszczowi parafii w Czudcu - do której należała przez całe wieki - księdzu Janowi Tytusowi Hibl, który to przekonał radę ówczesnej gminy w Babicy do budowy szkoły. Decyzja proboszcza wcale nie była łatwa do przyjęcia i w realizacji. Większość mieszkańców tamtego okresu to... analfabeci. Tylko nieliczni poza wójtem i późniejszym nauczycielem, umieli czytać i pisać. Tylko wybitne wyjątki z chłopskiej biedoty miały możliwość kształcenia się, w gimnazjum Ojców Pijarów Rzeszowie, a dalej na Uniwersytetach w Krakowie czy też we Lwowie. Z całą satysfakcją muszę stwierdzić, że wbrew powszechnej opinii, wielu młodzieńców z Babicy w późniejszym okresie zdobyło wykształcenie uniwersyteckie, zdobyło tytuły naukowe i zajęło wysokie stanowiska w państwie. Dzięki badaniom udało się nam niektóre sylwetki opracować i przedstawić w naszym internetowym portalu o Babicy, jako naszych największych rodaków. I ta nasza ludzka pamięć  im się należy. Obdarzmy ich naszym szacunkiem i pokoleniową już pamięcią...
 > więcej

 
 
 

 

Copyright by Michał Mac