Strona Główna
 Od autorów
 Kontakt
 Położenie Babicy
 Historia
 Miejscowości
 Kościoła
 Szkoły
 Wybitni Babiczanie
 Dominowie
    ks. B. Domino
    ks. H. Domino
    ks. J. Domino
    ks. S. Domino
    Księża Bliźniacy
 M. Jarochowska
 dr A. Kuś
 mjr dr W. Kuś
 O. B. Łubieński
 płk A. Mac
 nacz. UG  A. Mac
 ks. prałat J. Mac
 nauczyciel L. Mac
 prof. B. Piątkiewicz
 Pinińscy
 Procheńscy
 hr. gen. R. Sołtyk
 ppłk J. Szczepan
 poseł A. Szmigiel
 płk J. Wójcik
 prof. dr hab. S. Wójcik
 Ciekawe miejsca
 Dwór Babicki
 Miejsce martyrologii
 Kapliczki
 Ciekawostki
 Misteria w Babicy
 Przysiółki
 Emigracja
 Kultura ludowa
 Szlaki turystyczne
 Galeria
 Kościół parafialny
 Krajobraz Babicy
  Piękne widoki BABICA - Strona domowa

Piękne widoki   << poprzednie           następne  >>       
     

             


   

Widoki Babicy z okolic:


                       
                 Babica - Dół widziana z Lubeni.            Widok części Działu z              Krajobraz Działu z Maternówki
                       Z prawej na pierwszym planie                           Lubeni                                   
                    kościół pw. Św. Urszuli w Lubeni
                     
      

                            
                        Krajobraz Dołu i Działu               Widok Dołu z pogranicza             Góra widziana z Maternówki
                                  widziany z Siedlisk                           Lubeni i Siedlisk                            
  

                        
                   Widok Dołu z Hermanowej -          Widok Działu z Hermanowej -             Widok Dołu i Działu z
                                          Przylaska                                         Przylaska                               Hermanowej - Przylaska
   

                        
                   Widok Babicy z pogranicza               Babica - Dół z Lubeni -                Krajobraz Góry z Przylaska
                                Rzeszowa i Siedlisk        
              
   Maternówki
  
   

                                                             
                                                                           Babickie wzniesienia oraz cmentarz    
                                                                                 widziane z Wyżnego - Przylaska
        

 

Widoki okolic z Babicy:

 

                          
                                           Lubenia                        Zarzecze, Siedliska, Matysówka      Siedliska, część Hermanowej
                                                                                     Rzeszów (dawny Budziwój)
      

                          
                          Kościół i centrum Zarzecza           Pogranicze Lubeni i Siedlisk      Lubenia z kościołem parafialnym
                                                                                                                                                            i cmentarzem
      

                          
                        Lutoryż, Boguchwała, część       Lutoryż, Boguchwała, Rzeszów -      Lutoryż, Boguchwała, Biała,
                             zachodnia Rzeszowa                           centrum miasta                         Rzeszów - część wschodnia
      

                          
                        Krajobraz Lubeni z cmentarza           Widok tzw. Maternówki                 Widok Lubeni z Działu z
                                        w Babicy                                                                                                        Babicy
      

                       
                   Zarzecze, Boguchwała, Biała,         Wyżne od strony Babicy i            Widok na Przylasek i Połomię
                                          Rzeszów                                            Czudca                                        
            

                                                
                                                 Lutoryż, Mogielnice i w oddali          Biała, Matysówka, część
                                                            widoki Sędziszowa Młp                               Tyczyna
  

   

     

Copyright by Michał Mac