Strona Główna
 Od autorów
 Kontakt
 Położenie Babicy
 Historia
 Miejscowości
 Kościoła
 Szkoły
 Wybitni Babiczanie
 Dominowie
    ks. B. Domino
    ks. H. Domino
    ks. J. Domino
    ks. S. Domino
    Księża Bliźniacy
 M. Jarochowska
 dr A. Kuś
 mjr dr W. Kuś
 O. B. Łubieński
 płk A. Mac
 nacz. UG  A. Mac
 ks. prałat J. Mac
 nauczyciel L. Mac
 prof. B. Piątkiewicz
 Pinińscy
 Procheńscy
 hr. gen. R. Sołtyk
 ppłk J. Szczepan
 poseł A. Szmigiel
 płk J. Wójcik
 prof. dr hab. S. Wójcik
 Ciekawe miejsca
 Dwór Babicki
 Miejsce martyrologii
 Kapliczki
 Ciekawostki
 Misteria w Babicy
 Przysiółki
 Emigracja
 Kultura ludowa
 Szlaki turystyczne
 Galeria
 Kościół parafialny
 Krajobraz Babicy
  Piękne widoki BABICA - Strona domowa

Kontakt
  

   W serwisie internetowym "BABICA - TA ZIEMIA NIE JEST NAM OBCA" Czytelnik znajdzie historię tej znanej podrzeszowskiej miejscowości, informacje na temat ciekawych miejsc, ciekawostki, opisy historycznych miejsc i szlaków turystycznych, biogramy wybitnych rodaków z Babicy oraz galerię fotografii, wykonanych z różnych jej przysiółków. Jako autorzy oddajemy swoje przywiązanie do rodzinnej miejscowości. Choć z historycznego punktu widzenia należy stwierdzić z pełną konsekwencją, że ta wieś nigdy nie miała szczęścia do szczególnego rozwoju.

    Babica dzięki malowniczemu położeniu i lokalnym uwarunkowaniom klimatycznym, posiada cenne walory rekreacyjno-wypoczynkowe. W jej okolicy są wspaniałe tereny do spacerów i wycieczek, zimą zaś do uprawiania narciarstwa. Na zboczu wzgórza, w przysiółku Wyżne - Przylasek zainstalowano ponownie wyciąg narciarski. 

 

 

    Stronę internetową www.babica.czudec.pl opracowali społecznie: rodak babicki - Zdzisław Domino s. Antoniego i Zofii z d. Gugała oraz mieszkaniec Babicy - Michał Mac s. Stanisława i Krystyny z d. Żelazna. Jako autorzy jesteśmy otwarci na dalszą współpracę. Są zapewne wśród mieszkańców Babicy i okolic, oraz naszych rodaków rozsianych po całym świecie tacy, którzy chwycą za długopis lub myszkę komputera i podzielą się z nami swoimi uwagami, rodzinnymi wspomnieniami, sprostowaniami i sugestiami.

    Apelujemy do rodaków z Babicy i okolic - udostępnijcie nam posiadane stare dokumenty, fotografie rodzinne, wspomnienia po dziadkach czy rodzicach. Szczególnie apelujemy o stare fotografie. Naszym dążeniem jest aby zaprezentowana strona internetowa została w przyszłości opublikowana w formie książkowej. Stąd też ewentualne wsparcie finansowe, które zasili nas w tej szlachetnej inicjatywie, jest pożądane.

    Strona internetowa „Babica - ta ziemia nie jest nam obca" ukazała się dzięki życzliwości pracownikom Urzędu Gminy w Czudcu, za co wyrażamy serdeczne podziękowanie. Wszystkim osobom i instytucjom z których opracowań i fotografii skorzystaliśmy, dziękujemy.

  

Nasz kontakt:

Zdzisław Domino
36-047 Racławówka 70
tel. 692-326-903
e-mail:
zdzislaw.domino@neostrada.pl

  
Michał Mac
Babica 162, 38-120 Czudec
tel. 662-637-980
e-mail:
michalinclude@wp.pl
gg: 4918070

     

Copyright by Michał Mac