Strona Główna
 Od autorów
 Kontakt
 Położenie Babicy
 Historia
 Miejscowości
 Kościoła
 Szkoły
 Wybitni Babiczanie
 Dominowie
    ks. B. Domino
    ks. H. Domino
    ks. J. Domino
    ks. S. Domino
    Księża Bliźniacy
 M. Jarochowska
 dr A. Kuś
 mjr dr W. Kuś
 O. B. Łubieński
 płk A. Mac
 nacz. UG  A. Mac
 ks. prałat J. Mac
 nauczyciel L. Mac
 prof. B. Piątkiewicz
 Pinińscy
 Procheńscy
 hr. gen. R. Sołtyk
 ppłk J. Szczepan
 poseł A. Szmigiel
 płk J. Wójcik
 prof. dr hab. S. Wójcik
 Ciekawe miejsca
 Dwór Babicki
 Miejsce martyrologii
 Kapliczki
 Ciekawostki
 Misteria w Babicy
 Przysiółki
 Emigracja
 Kultura ludowa
 Szlaki turystyczne
 Galeria
 Kościół parafialny
 Krajobraz Babicy
  Piękne widoki BABICA - Strona domowa

Podpułkownik Józef Szczepan (1885-1936) - zapomniany bohater z Babicy
 

     Razem z Piłsudskim czy Rydzem-Śmigłym członek Rady Pułkowników Legionów Polskich, adiutant i zaufany oficer Hallera, dowódca kilku pułków piechoty. Pochodził z Babicy. Odkrywamy niezwykłe dzieje Józefa Szczepana.

 
    Teczkę z materiałami o Józefie Szczepanie Kazimierz Wcisło, pasjonat historii z Rzeszowa, kompletował dwa lata. Jeździł po kraju, dociekał, szukał w wojskowych archiwach. Pozyskiwanie informacji nie przychodziło łatwo. – Nawet w Babicy, gdzie Szczepan się urodził, pytano: kto to był? – wspomina Kazimierz Wcisło.

   
    Był nietuzinkowym żołnierzem, oficerem, którego wojaczka przypadła na czas burzliwych i doniosłych wydarzeń. I wojna światowa, odzyskanie suwerenności przez Polskę, wreszcie wojna z bolszewikami.

   
    
Józef Szczepan jako kapitan Wojska Polskiego.
Źródło: "Ilustrowana Kronika Legionów Polskich 1914-1918", wyd. 1936 r.

    
Pałeczkę przejął Sikorski

    - Piastując w armii wysokie stanowiska, Szczepan miał styczność z wybitnymi ludźmi – opowiada Wcisło. – Gdy w 1916 roku przestał pełnić obowiązki dowódcy 3. Pułku Piechoty II Brygady Legionów Polskich, zastąpił go nie kto inny jak Władysław Sikorski.

    
    Wchodził w skład Rady Pułkowników; tworzyli ją legionowi dowódcy, w tym Józef Piłsudski, Kazimierz Sosnkowski i Edward Rydz-Śmigły. Legiony stanowiły formację armii austriackiej, ale oficerowie rady twardo podkreślali, że „biją się i umierają za niepodległość Polski”. – Podpis Szczepana znajduje się m.in. na memoriale wystosowanym przez radę w lipcu 1916 roku – mówi Wcisło.

 
Adiutant Hallera

    Do Rady Pułkowników należał także Józef Haller, który w 1916 roku przejął ster II Brygady. Pierwszy raz Józef Szczepan zetknął się z nim we Lwowie, jeszcze przed wojną. Obaj działali w Towarzystwie „Sokół”. Szczepan najpierw był tam instruktorem drużyn polowych, a później słuchaczem szkoły oficerskiej.
            

    Po wybuchu I wojny światowej objął dowództwo batalionu w Legionie Wschodnim. Po tym, jak Legion rozwiązano, przeszedł do 3. Pułku Piechoty. Od września 1914 roku pułkiem dowodził Józef Haller. – Jesienią tego roku Szczepan był jego adiutantem – opowiada Wcisło.

 
Kwatera w huculskiej chacie

    Haller, wspominając po latach powrót z bitwy pod Mołotkowem, pierwszej istotnej bitwy późniejszej II Brygady, pisał w swoich pamiętnikach: „Pamiętam moją kwaterę w dosyć zasobnej huculskiej chacie. Kwaterowałem tam wraz z moim adiutantem por. Szczepanem i pchor. Chmielowskim”. 

   
    Porucznikiem był wówczas Szczepan „świeżo upieczonym”. O ten awans dla niego, a przy tym paru innych oficerów, Haller zabiegał dwa razy. Jego pierwszy wniosek nie został uwzględniony. Haller nie krył irytacji i ponowił żądanie. Ponaglana Komenda Legionów w końcu mianowała Szczepana porucznikiem. Walcząc u boku przyszłego „błękitnego generała”, Józef Szczepan doczeka się później kolejnych nominacji. Karierę w wojsku zakończy w randze podpułkownika.

 
Wczesne lata

    Urodził się 24 lutego 1885 roku w Babicy. Był dwunastym dzieckiem Andrzeja i Katarzyny. – W większości rodzeństwo Józefa umierało w młodym wieku – informuje Wcisło. – Jego ojciec to był tzw. kmieć, miał 25 mórg pola. Do podstawówki przyszły Hallerczyk uczęszczał w Babicy. W rzeszowskim gimnazjum zdał maturę, po czym – powołany do armii austriackiej – trafił do szkoły oficerskiej w Wiedniu. Kiedy ją ukończył, jego rodzice już nie żyli. Szczepan postanawia więc nie wracać na „gospodarkę”. Podejmuje naukę w wiedeńskiej Akademii Handlowej. W sierpniu 1914 r. we Lwowie wstępuje do Legionów. 

  
Misja pod płaszczykiem urlopu

    Wraz z 3. Pułkiem Piechoty przeszedł cały szlak bojowy. Walczył w północnych Węgrzech, Galicji, Karpatach Wschodnich, na Bukowinie. Dowodził II batalionem, dwa razy przejściowo stał na czele pułku.  

    
    W lutym 1918 r. miał wyjechać na urlop do Warszawy. – Prawdopodobnie urlop stanowił tylko przykrywkę, a w istocie Haller zlecił mu zadanie przedarcia się do I Korpusu Polskiego gen. Dowbora-Muśnickiego w Rosji – wyjaśnia Wcisło. – Szczepan tam dotarł i w Bobrujsku został dowódcą szkoły podoficerskiej 2. Dywizji Strzelców. Kiedy Niemcy rozbroili korpus, przybył do Kijowa, gdzie pełnił funkcję oficera łącznikowego.

   


Grupa oficerów II Brygady. Szczepan pierwszy z prawej, na siwym koniu - Józef Haller.
Źródło: "Ilustrowana Kronika Legionów Polskich 1914-1918", wyd. 1936 r.

   
Triumf na Polesiu

    W wolnej od zaborców Polsce legionowe pułki odtworzono. Józef Szczepan znów obejmuje dowództwo 3. pp i na jego czele walczy z Ukraińcami, a potem przeciwko bolszewikom na froncie litewsko-białoruskim. W czasie bitwy warszawskiej, czyli „Cudu nad Wisłą”, dowodzi 47. Pułkiem Piechoty Strzelców Kresowych. Pod koniec sierpnia 1920 roku staje na czele 48. ppsk. 

   
    Chwałą okrył się ten pułk we wrześniu. Pod Małorytą, na Polesiu żołnierze Szczepana pokonali przeważające siły nieprzyjaciela. Na cześć tego zwycięstwa dzień 11 września był potem w pułku obchodzony jako święto.

   
Zrezygnował czy go zwolnili?

    W 1922 r. przeszedł do rezerwy. – Po odzyskaniu niepodległości zdarzało się, że oficerowie współdziałający z Józefem Hallerem byli z wojska rugowani. Haller bowiem często spierał się z Piłsudskim. Kto wie, może i Szczepan został „wykoszony” – zastanawia się Kazimierz Wcisło.  

    
    Po tym, jak odszedł z czynnej służby, pracował w banku w Warszawie. Udało się ustalić, że mieszkał przy ul. Pięknej. – Przed wojną stały tam prywatne domy o wysokim standardzie. Oficerowie wynajmowali w nich mieszkania – tłumaczy Barbara Tarkowska, mieszkanka Warszawy, autorka książek o tematyce niepodległościowej.

   
Jeden z tych nielicznych…

    Zmarł po długiej chorobie, 4 marca 1936 r. Przebywał wtedy w Krakowie. – Być może przyjechał tu na leczenie – sugeruje Wcisło. – Do końca życia prawdopodobnie pozostał kawalerem. Umierał w osamotnieniu.

    
    Czterokrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych, dostał też Krzyż Zasługi, Order Virtuti Militari V klasy oraz Krzyż Niepodległości. We wniosku o przyznanie mu KN czytamy m.in: „Odznaczał się wyjątkową dzielnością (…). [Jego] zasługi (…) stawiają go w rzędzie tych nielicznych, którym przypada w udziale chwała za podwaliny położone pod niepodległość”.

Kazimierz Wcisło przy grobie ppłk Józefa Szczepana    
 w części wojskowej Cmentarza Rakowickiego w Krakowie

   
Walczył nie tylko Józef

    W austriackiej armii i Legionach służyło kilku przedstawicieli rodu Szczepanów. Jan, brat Józefa, został wcielony do armii w 1914 roku. Miał wtedy 38 lat i czworo dzieci na utrzymaniu, ale Austriacy na to nie zważali. Z wojny już nie wrócił. O tym, że zmarł, powiadomił jego kolega powracający z obozu w Syberii. Z kolei Stanisław Szczepan, dalszy krewny obu braci, służył w II Brygadzie jako ułan. Wziął udział w słynnej, brawurowej szarży pod Rokitną.  

    

     
Rodzina Szczepanów odkryła grób ppłk Józefa Szczepana na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.
 W dniu 29 listopada 2009 r. grób został uporządkowany przez Wacława Szczepana i Kazimierza Wcisło -
mieszkańców Rzeszowa
    Źródło:
1. Cezary Kassak "Zapomniany bohater z Babicy" w: "Nowiny - Gazeta Codzienna" nr 44 (17969) z dnia 4-6 marca 2011 r. (str.16)


    Bibliografia
1. Wiktor Krzysztof Cygan „Oficerowie Legionów Polskich 1914 – 1917”. Słownik Biograficzny, t. IV, 2006 r.
2. Marek Orłowski „Generał Józef Haller 1873-1960”, 2007
3. Józef Haller „Pamiętniki. Z wyborem dokumentów i zdjęć”,1964
4. Archiwum rodzinne Kazimierza Wcisło z Rzeszowa (byłego mieszkańca Babicy)
5. Bogusław Kotula: Żywy urok Staromieścia. Kaziu Wcisło "chłopak od Czornego Krzyża" w: "Nasz Dom Rzeszów" nr 5/55, maj 2010, str.11

         


Copyright by Michał Mac