Strona Główna
 Od autorów
 Kontakt
 Położenie Babicy
 Historia
 Miejscowości
 Kościoła
 Szkoły
 Wybitni Babiczanie
 Dominowie
    ks. B. Domino
    ks. H. Domino
    ks. J. Domino
    ks. S. Domino
    Księża Bliźniacy
 M. Jarochowska
 dr A. Kuś
 mjr dr W. Kuś
 O. B. Łubieński
 płk A. Mac
 nacz. UG  A. Mac
 ks. prałat J. Mac
 nauczyciel L. Mac
 prof. B. Piątkiewicz
 Pinińscy
 Procheńscy
 hr. gen. R. Sołtyk
 ppłk J. Szczepan
 poseł A. Szmigiel
 płk J. Wójcik
 prof. dr hab. S. Wójcik
 Ciekawe miejsca
 Dwór Babicki
 Miejsce martyrologii
 Kapliczki
 Ciekawostki
 Misteria w Babicy
 Przysiółki
 Emigracja
 Kultura ludowa
 Szlaki turystyczne
 Galeria
 Kościół parafialny
 Krajobraz Babicy
  Piękne widoki BABICA - Strona domowa

Galeria - Kościół parafialny pw. Dobrego Pasterza i dolny pw. Św. Antoniego   << poprzednie              następne  >>       
     

             


   

                        
                    Kościół od strony  parkingu       Księża: ks. prałat Józef Trzeciak                    Prezbiterium
                                                                                           i ks. Antoni Domino

      
     

                            
                   Obraz MB Częstochowskiej             Rzeźba Dobrego Pasterza             Obraz Jezusa Miłosiernego
                                                                                             nad Tabernakulum                   
  

                        
                          Lewa ściana kościoła                Sufit i znajdujące się na nim                Prawa ściana kościoła
                               z witrażami świętych               witraże scen z Pisma Świętego               z witrażami świętych
                                 i błogosławionych                                                                                      i błogosławionych
   

                        
                          Organy na chórze               Widok z chóru na wnętrze            Widok na ścianę boczną kościoła
                                                                                                    kościoła                           na której widoczne są także tzw.              
                                                                                                                                          "Zacheuszki" - dowód  konsekracji
                                                                                                                                                                kościoła
                                      
   

                          
                   Tablica pamiątkowa o ks. prał.       Wejście do dolnego kościoła          Tablica pamiątkowa wizyty
                       Janie Mac ufundowana przez                 pw. Św. Antoniego                    ks. kard. Karola Wojtyły -
                               Parafian Grzegórzek                                                                             późniejszego Ojca Świętego
                                                                                                                                                           Jana Pawła II
        

                          
                        Prezbiterium i ołtarz dolnego               Widok na prawą ścianę                   Wejście do świątyni
                            kościoła - ustrojone jako                        dolnego kościoła                              
                                         Ciemnica
      

                       
                       Widok ogólny kościoła                 Plebania i dom parafialny               Widok na plebanię i dom
                                                                                                                                              parafialny od strony parkingu
            

                        
                   Parking przy kościele został         Figura Św. Krzysztofa, Krzyż,             Figurka Matki Bożej na
                       wybudowany w skalnej górze     oraz Ołtarz Polowy  na parkingu                       parkingu
  

                        
                   Widok na cmentarz i kaplicę                  Kaplica cmentarna                      Zdjęcie grobu fundatorki
                                         cmentarną                                                                                     cmentarza - Jadwigi Domino

   

     

Copyright by Michał Mac