Strona Główna
 Od autorów
 Kontakt
 Położenie Babicy
 Historia
 Miejscowości
 Kościoła
 Szkoły
 Wybitni Babiczanie
 Dominowie
    ks. B. Domino
    ks. H. Domino
    ks. J. Domino
    ks. S. Domino
    Księża Bliźniacy
 M. Jarochowska
 dr A. Kuś
 mjr dr W. Kuś
 O. B. Łubieński
 płk A. Mac
 nacz. UG  A. Mac
 ks. prałat J. Mac
 nauczyciel L. Mac
 prof. B. Piątkiewicz
 Pinińscy
 Procheńscy
 hr. gen. R. Sołtyk
 ppłk J. Szczepan
 poseł A. Szmigiel
 płk J. Wójcik
 prof. dr hab. S. Wójcik
 Ciekawe miejsca
 Dwór Babicki
 Miejsce martyrologii
 Kapliczki
 Ciekawostki
 Misteria w Babicy
 Przysiółki
 Emigracja
 Kultura ludowa
 Szlaki turystyczne
 Galeria
 Kościół parafialny
 Krajobraz Babicy
  Piękne widoki Mac Antoni

Antoni Mac ( 5.03.1932 - 24.04.1996 ) - Naczelnik Urzędu Gminy w Czudcu w latach 1982 - 1990

      

    Ród babickich Maców wywodzi się z powszechnie szanowanej, kmiecej rodziny Kacpra ur. w 1825 r., Jana ur. 1854 r., oraz Henryka. Antoni Mac urodził się w dniu 5 marca 1932 roku w Babicy. Był drugim dzieckiem Jana Maca i Katarzyny (z domu Mac, córki Henryka Maca). Miał dwie siostry - starszą Stefanię (1930-2008) i młodszą Zofię (1934-2005). Po ukończeniu Szkoły Podstawowej w Babicy uczęszczał do I-go Państwowego Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie, a następnie do Liceum Ekonomicznego w Rzeszowie, w którym w 1951 r. złożył egzamin dojrzałości.

 
    Pracę zawodową rozpoczął w czerwcu 1951 roku jako księgowy w Zjednoczeniu Elektryfikacji Rolnictwa w Rzeszowie. Doświadczenie zawodowe i zaufanie społeczne zdobywał w kolejnych instytucjach: "Cefarm" Rzeszów, Wojewódzkim Komitecie Kultury Fizycznej i Turystyki, Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej, Wydziale Budżetowo - Gospodarczym PWRN, Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej PWRN, Wydziale Finansowym PWRN, Przedsiębiorstwie Obrotu Produktami Naftowymi "CPN" w Rzeszowie, "BUDOMASZ" Rzeszów, Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Turystycznym "Resovia-Tourist" w Rzeszowie, pełniąc różne odpowiedzialne stanowiska, głównie w pionie ekonomicznym i finansowo - księgowym.

 
    Za swoją nienaganna prace zawodową był wielokrotnie wyróżniany przez przełożonych, w tym w 1977 roku Srebrnym Krzyżem Zasługi, a w 1980 r. odznaką  "Zasłużony dla Województwa Rzeszowskiego".
 

   
Srebrny Krzyż Zasługi i odznaczenia Antoniego Mac

    

    Z dniem 21 grudnia 1982 roku w wyniku wyborów gminnych, został wyznaczony przez Wojewodę Rzeszowskiego na stanowisko Naczelnika Gminy Czudec, które piastował do 1 lipca 1990 r.


        Legitymacja naczelnika gminy w
                Czudcu - Antoniego Maca


    Jego wkład w aktywizację środowisk wiejskich do podejmowania i realizacji czynów społecznych zaowocował w szczególności budową wodociągu m. in. we wsi Babica w 1990 roku. Jednak główną zasługą, którą zrobił dla społeczeństwa kilku miejscowości czudeckiej gminy było znalezienie odpowiedniego miejsca, w trudnym i pagórkowatym terenie, na wybudowanie studni głębinowej, która mogła by służyć szerszej liczbie mieszkańców. Po licznych pracach badawczych w całym regionie, Antoni Mac w wyniku licznych konsultacji i uzgodnień podjął decyzję o wybudowaniu studni głębinowej w Lutoryżu, na tzw. Ługach, wykupując działkę pod budowę od rolnika z Budziwoja. Tą bardzo trudną inicjatywę udało mu się pozytywnie zrealizować przy społecznym wsparciu i akceptacji ze strony starostwa. Dziś z tej sieci wodociągowej korzystają mieszkańcy Lutoryża, Babicy i Czudca!.
  

   
Antoni Mac podczas uroczystości przed Liceum w Czudcu

    
    Dzięki jego staraniom powstał przystanek kolejowy Babica - Kolonia, przydatny nie tylko mieszkańcom Babicy, ale również i Wyżnego. Zatroszczył się o utworzenie Urzędu Pocztowego w Babicy. Dzięki niemu mieszkańcy trzech sąsiednich gmin: Czudec, Lubenia i Niebylec  mogą korzystać z sieci gazowej. Te trzy gminy stworzyły klimat do zbudowania sieci gazu wysokoprężnego. Tak wiec Antoniemu Macowi należy się nasza pamięć za podjęcie się tak trudnych zadań gospodarczych. Ponadto, w życiu prywatnym pamiętamy go jako człowieka o wielkim honorze i specyficznym życiu osobistym. Szanował drugiego człowieka i był bardzo towarzyskim.

 
    Antoni Mac 30 września 1990 roku przeszedł na emeryturę. Zmarł 24 kwietnia 1996 roku i został pochowany na cmentarzu parafialnym w Babicy. Pozostawił żonę Izabelę. Wspólnie wychowali troje dzieci: Bożenę - po mężu Kozik, Jolantę - po mężu Śnieżek, oraz Waldemara który zmarł w drugim roku życia.
  

    
      Antoni Mac z małżonką Izabelą                Antoni Mac w rodzinnym gronie. Na  
                                                                             zdjęciu po lewej Zbigniew Cupryś

  

   

   

Copyright by Michał Mac