Strona Główna
 Od autorów
 Kontakt
 Położenie Babicy
 Historia
 Miejscowości
 Kościoła
 Szkoły
 Wybitni Babiczanie
 Dominowie
    ks. B. Domino
    ks. H. Domino
    ks. J. Domino
    ks. S. Domino
    Księża Bliźniacy
 M. Jarochowska
 dr A. Kuś
 mjr dr W. Kuś
 O. B. Łubieński
 płk A. Mac
 nacz. UG  A. Mac
 ks. prałat J. Mac
 nauczyciel L. Mac
 prof. B. Piątkiewicz
 Pinińscy
 Procheńscy
 hr. gen. R. Sołtyk
 ppłk J. Szczepan
 poseł A. Szmigiel
 płk J. Wójcik
 prof. dr hab. S. Wójcik
 Ciekawe miejsca
 Dwór Babicki
 Miejsce martyrologii
 Kapliczki
 Ciekawostki
 Misteria w Babicy
 Przysiółki
 Emigracja
 Kultura ludowa
 Szlaki turystyczne
 Galeria
 Kościół parafialny
 Krajobraz Babicy
  Piękne widoki BABICA - Strona domowa

Ciekawe miejsca


     W dziejach Babicy główną rolę odgrywali jej właściciele. To oni nadawali ton wszystkiemu co powstawało. Z jednej strony byli właścicielami i to do nich należało zarządzenie, z drugiej mieli pieniądze, których nie posiadała społeczność Babicy, nawet kmiecie nie byli w stanie znacznie zmieniać urbanizacji wsi. Babica jednak znacznie wolniej rozwijała się od okolicznych większych miasteczek, z różnych powodów, również i politycznych. Do babickich ciekawych miejsc należy zaliczyć: zabudowę podworską byłych właścicieli, oraz pomnik męczeństwa. Swoistą tradycję i kulturę mają też przydrożne kapliczki.
     

             
     
O historii wsi, o byłych właścicielach, zamku obronnym rodu Procheńskich, dworze jako siedzibie kolejnych właścicieli wsi i współczesnym Domie Pomocy Społecznej
  

    To co dziś oglądamy na terenie byłej posiadłości właścicieli Babicy, to smutna i rzeczywista pozostałość po tragicznych wydarzeniach jakie miały tu miejsce. Obecna pozostałość  po dawnej siedzibie rezydencjonalnej, w niczym jej nie przypomina. Najpierw reforma rolna w 1944 r. wypędziła ostatnich właścicieli: Marię Zofię Wiktor Jarochowską i jej męża Joachima. Pozostałe wyposażenie rozszabrowano. I to w dosłownym tego słowa znazeniu. A jeszcze w latach siedemdziesiątych minionego wieku miałem osobiście okazję oglądać w pobliskich domach ostatnie meble podworskie. Trochę wyposażenia udało się uratować rzeszowskiemu zbieraczowi Franciszkowi Kotuli. Później dwór przechodził różne koleje. Była szkoła rolnicza, tuczarnia, potem Ośrodek Szkolenia Milicji Obywatelskiej jako podoficerska szkoła milicyjna, potem internat Szkoły Przyzakładowej „Instal” z Czudca. Dwa razy remontowany,  a potem… ruina. Obiekt niszczał, bez zabezpieczenia. Co nadawało się do ukradzenia to znajdowało nabywcę. Taki był czas…
 
> więcej
      
    
Miejsce martyrologii - pomnik ku czci poległych
  

   W Babicy, w pobliżu skrzyżowania do Brzozowa i Krosna, w grudniową noc 1943 roku rozegrała się ostatnia w życiu tragedia, dla około 50 więźniów przywiezionych tam prawdopodobnie z rzeszowskiego więzienia.
     W „Przewodniku po miejscach męczeństwa i walki” wydanym przez Referat Historii Partii Komitetu Wojewódzkiego PZPR w Rzeszowie, w 1969 roku na str. 135 czytamy: „W grudniu 1943 roku w nocy, do Babicy przyjechały dwa samochody, eskortowane przez Niemców, które zatrzymały się na szosie Rzeszów-Czudec, przy drodze prowadzącej do lasu. Z samochodów tych wyprowadzono około 50 ludzi z rękami skrępowanymi drutem kolczastym i poprowadzono ich do lasu. Po pewnym czasie w lesie rozległy się strzały z broni maszynowej. Po tej egzekucji Niemcy wrócili do samochodów i odjechali. 10 lipca 1958 roku ekipa Ministerstwa Gospodarki Komunalnej dokonała ekshumacji zwłok, które pochowano na cmentarzu wojennym w Sanoku. Na miejscu hitlerowskiej zbrodni wzniesiono pomnik”.  Podobnej treści, choć w skrótowej formie widnieje wpis znajduję także w „Przewodniku po upamiętnionych miejscach walk i męczeństwa, lata 1939-1945” wydanym w 1966 r. przez Radę Ochrony Pomników Walki i Męczeństwa (str. 294-295)...
 > więcej

   
  
Kapliczki przydrożne w Babicy
 
  

    Kapliczki w Babicy są szczególnym miejscem, stanowiące obraz tego co dla tutejszej ludności jest najważniejsze życiu religijnym i kulturalnym. Okoliczność w jakich powstawały była różna. Swoisty charakter ma nie tylko usytuowanie kapliczki, ale to dlaczego została wzniesiona. Okoliczności ich powstawania były różne, ale wszystkie łączy to, że budowano je aby upamiętnić ważne wydarzenie, otrzymane łaski od Boga, upamiętnienie czegoś nadzwyczajnego. Kapliczki te sytuowane są najczęściej przy głównej drodze, by były widoczne dla wszystkich, oraz by każdy mógł w chwili zadumy oddać cześć temu niezwykłemu miejscu poświęconemu bliższej łączności oraz kontaktem z Maryją i Jezusem Chrystusem. Kapliczki są obdarowane wielką czcią i szacunkiem przez Babiczan. Ludzie często chodzą się tu modlić, szczególnie słynne są "Majówki", a przechodząc obok czynią znak Krzyża, by pokłonić się temu niezwykłemu miejscu. Fundatorzy kapliczek starają się wybudować je jak najładniej. Każda kapliczka oddaje część "swojemu" patronowi. Najczęściej jednak wznoszono kapliczki ku czci Maryi i jej syna Jezusa Chrystusa...
 > więcej

 

Copyright by Michał Mac