Strona Główna
 Od autorów
 Kontakt
 Położenie Babicy
 Historia
 Miejscowości
 Kościoła
 Szkoły
 Wybitni Babiczanie
 Dominowie
    ks. B. Domino
    ks. H. Domino
    ks. J. Domino
    ks. S. Domino
    Księża Bliźniacy
 M. Jarochowska
 dr A. Kuś
 mjr dr W. Kuś
 O. B. Łubieński
 płk A. Mac
 nacz. UG  A. Mac
 ks. prałat J. Mac
 nauczyciel L. Mac
 prof. B. Piątkiewicz
 Pinińscy
 Procheńscy
 hr. gen. R. Sołtyk
 ppłk J. Szczepan
 poseł A. Szmigiel
 płk J. Wójcik
 prof. dr hab. S. Wójcik
 Ciekawe miejsca
 Dwór Babicki
 Miejsce martyrologii
 Kapliczki
 Ciekawostki
 Misteria w Babicy
 Przysiółki
 Emigracja
 Kultura ludowa
 Szlaki turystyczne
 Galeria
 Kościół parafialny
 Krajobraz Babicy
  Piękne widoki Major doktor prawa Wojciech Kuś

Babica, Babica... to nie tylko piękna okolica

                  

     Babica, duża podrzeszowska miejscowość, położona jest w wąskim przełomie Wisłoka  tworzącym  tu  tzw.  „Bramę  Babicką”.  Rzeka  stanowi  naturalną  granicę pomiędzy Pogórzami: Ciężkowickim a Dynowskim. Obszar na terenie którego jest położona to koryto dawnej Prawisły, która to narodziwszy się po ostatnim zlodowaceniu płynęła właśnie tędy, w kierunku Morza Czarnego. Interesująca jest jej przeszłość historyczna.

 

 

 

 

 

   Źródło: Archiwum Map Wojskowego Instytutu Geograficznego 1919 - 1939
 

 

Zapraszamy do odwiedzenia serwisu i poszczególnych artykułów

 

Copyright by Michał Mac